Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
31.07.2015 12:33 - Одобрен за безплатно саниране блок се отказа от парите на правителството! Хората откриха големи рискове!
Автор: varg1 Категория: Новини   
Прочетен: 470 Коментари: 0 Гласове:
3

Последна промяна: 31.07.2015 12:34

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 image

Първото сдружение на собствениците, регистрирано в Кърджали - на улица "Стадионска", се отказа от програмата на кабинета за безплатното саниране на блоковете поради съмнения за юридически и други рискове, пише 24rodopi.com.

Председателят на сдружението инж. Пейчо Пашов изложи в открито писмо всички подозрения, разклатили доверието в националната програма. То е с адреси до регионалния министър Лиляна Павлова, националния омбудсман, областния управител на Кърджали Илия Илиев и кмета Хасан Азис.

В началото на юли Пашов писа до институциите, но получи неудовлетворителен отговор.

Според него в условията на програмата и методическите указания за прилагането й съществуват опасни пролуки и взаимни противоречия, които подриват доверието в нея. Той настоява за прецизиране на документите и отстраняване на всички причини, водещи до виновност на всяка от страните, като посочва и аргументи. Ако това не стане, никое от сдруженията на собствениците не би трябвало да сключва договори, тъй като възстановяването на извършените вече финансови разходи се оказва, че трябва да бъде за сметка на съответното сдружение, призовава Пашов. Той подчертава, че етажните собственици от голямата жилищна кооперация считат повечето от условията в договора за заробващи, поради което избират да се откажат от правителствената програма за санирането. Освен това започват разяснителни срещи с останалите сдружения в града.


Вижте писмото до Министъра на регионалното развитие и благоустройството подписан от домоуправителя на блока Пейчо Пашов:


ДО Г-ЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА Р БЪЛГАРИЯ!
КОПИЕ: ДО ОМБУДСМАНА НА РБ, ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, КМЕТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ И МЕДИИТЕ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ!
Уважаема г-жо Павлова,
 Най-сърдечно Ви благодаря за положените усилия да се запознаете с моето отворено писмо и най-вече за направения труд от Ваша страна да ми отговорите лично.
 Всичко написано от Вас, вече съм го чел нееднократно, както в методическите указания, така и в образците на приложените документи, а също така и в отговорите на въпроси задавани към МРРБ във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Писмото Ви би било много по- актуално, ако в него бях намерил отговорите на въпросите, които задавам и които очаквам да получа. Само когато има отговори на въпроси от двете страни има диалог, останалото е монолог, а аз не желая само да слушам, а искам и да бъда чут! Мисля, че ще се съгласите с мен, че тази кореспонденция е безсмислена, ако не се търси консенсус за преодоляване на възникналите проблеми. Решение винаги може да се намери, ако намеренията са добронамерени и целта е обща. И понеже в отговорите на конкретни въпроси от институциите може да се види копипейст на многократно казани думи, които не отговарят на въпросите, отново ще си припомним за какво става дума.
 В Забележка към методическите указания е посочено:
 Тези методически указания могат да бъдат детайлизирани с оглед постигане на по-голяма яснотата за процесите и участниците в обновяването на многофамилните жилищни сгради.
 Образците на документи са примерни и може да бъдат добавяни нови, ако и когато в процеса на изпълнение на програмата се появи такава необходимост.
 Никъде обаче в този текст не става ясно, че само МРРБ има право да прави промени в предложените образци.
 След като с промени в методическите указания се даде възможност „По изключение и по своя мотивирана преценка Общината може да допусне одобрение на сграда, ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от самостоятелните обекти."
 При това изключение Общината следва да намери подходящо техническо решение да се извършат дейностите по обновяването, включително и в съответните самостоятелни обекти при необходимост, с оглед постигане на цялостна визия на сградата и клас на енергопотребление „С" в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.
 Общината не може да оказва натиск при подобни случаи. Може само и единствено да изпълни условията на Програмата.
 В тази връзка не би ли следвало да промените и текста в договора, който се подписва между Доверителя и Довереника?
 Чл. 5 ал. 3 на договора казва:
 Доверителят ще осигури достъп до всеки самостоятелен обект в сградата по съгласуван с довереника график за извършване на дейностите по чл. 2.
 Член 8 ал. 3 на същия този договор казва:
 Настоящият договор се прекратява:
 (3) Едностранно от довереника с едномесечно предизвестие, в случаите на виновно неизпълнение на задълженията на доверителя по чл. 5, при наличие на предварително писмено съгласие от Българската банка за развитие. Доверителят дължи възстановяване на разходите (платени или дължими) по действително извършените дейности по чл. 2, както и дължимите неустойки по вече сключени договори от страна на довереника в изпълнение на задължението по чл. 4, ал. 5.
 Член 9 казва: „В случай на неизпълнение на чл. 5, ал. 3, което е довело до възпрепятстване на дейностите по обновяване на сградата, довереникът може едностранно да прекрати настоящия договор с 14-дневно писмено предизвестие. В този случай доверителят дължи възстановяване на разходите за всички извършени до момента дейности по сградата."
 Следователно, съгласно чл. 8 и чл. 9 на Договора, СС /Доверителя/ се явява заложник по изпълнението на договора с Довереника на лицата извън сдружението, подписали/или неподписали декларация приложение 12, с финансова отговорност пред банката/ББР/. При положение, че някои от тези лица се откажат на даден етап да дадат достъп за изпълнение на СМР или изцяло се откажат от изпълнението им, то последствията са само за СС, но не и персонално за тези лица.
 В заключение извода който се налага е, че съгласно Договора отделните претенции на членове или не членове на Сдружението на собствениците, ще се решават от Сдружението. Това обаче не става ясно от новите методически указания.
Тогава задавам логичния въпрос: Защо и кое наложи промяната в Методическите указания, с което се дава възможност с 95% съгласни да се подаде ЗИФП и при одобрение СС да подпише договор? Кой носи отговорност за тези несъгласни 5%? Необходимо е прецизиране на документите и отстраняване на всички причини, водещи до виновност на всяка от страните. Затова ни трябват отговорите на зададените по долу въпроси, от които ще разберем дали ще намерим допирни точки за съвместна работа или по-достойно ще е да се оттеглим от „безвъзмездната" помощ.
Докато това не се прецизира, никое от СС не би трябвало да сключват договори, тъй като последствията са: възстановяването на извършените до момента финансови разходи за сметка на СС /Доверителя/.
 Това е и мотива ми отново да поставя актуалните въпроси пред Вас и чрез Вас до всички институции, изброени в писмото и да настоявам за пореден път за отговор:
 Г-жо Павлова,
 допълнителните текстове, включени в Декларацията по Приложение 12 от нашите съседи са на база Ваши думи казани по време на интервюта и срещи с граждани и чути от съседите лично от Вас. „Сдруженията на собствениците, които са регистрират по Закона за етажната собственост, се регистрират целево, единствено и само за целите на получаване на безвъзмездно финансиране от държавата. Тези сдружения нямат никакви правомощия да се разпореждат с частна собственост, да се разпореждат с апартаменти, да влизат в каквито и да е спорове, да не говорим за отнемане на частна собственост".
 Тогава Ви питам – как да обясним на съседите, че не приемате декларацията им с този текст?
 Ще предприемете ли промени в нормативната уредба, даващи възможност на СС и на собствениците, които не са членове на СС да допълнят точките в Декларацията по Приложение 12, тъй като те са единствено и само с цел да се защитят интересите както на членовете на СС, така и на съседите-собственици, които не са членове на СС?
 Въпрос към омбудсмана на РБ - Питам Ви не в качеството ви на Омбудсман на РБ, а като юрист с много опит, Вие бихте ли подписали от името на вашите съседи и тяхната собственост този предложен, без право на промяна ДОГОВОР на СС?
 Въпрос към областния управител на област Кърджали г-н И. Илиев - Вие ще се ангажирате ли и ще приемете ли за справедливо предложението да бъдете гарант, както на ББР, така и на другата страна по договора - СС?
 Въпрос към кмета на община Кърджали г-н Х. Азис – Какви гаранции бихте дали на СС за това, че при най-малка спънка няма да прибегнете до правомощията, които предоставят чл. 8 и чл. 9 от договора и считате ли, че СС имат нужда и право на гаранции и защита на техните интереси?
 Обръщение към медиите - Моля, потърсете отговорите на тези въпроси и ги дайте на тези, които ги очакват! Потърсете и разяснете на хората юридическите и други рискове, които биха възникнали при изпълнението на Програмата, тъй като при такова преустройство на блока се налага влизане в частната ни собственост!
 И тъй като всяка етажна собственост може да прецени дали да се включи в Програмата или не, то нашето СС счита тези условия за „заробващи" и ние ще изберем варианта да не се включим в Програмата, като същевременно ще разясним и на други СС за некоректните условия на Договора по тази програма. Както знаете, ние сме първото СС регистрирано по тази Програма в град Кърджали и много от сдруженията, регистрирани впоследствие в нашия град се обръщаха и продължават да се обръщат към нас за оказване на помощ.
 Оставам с очакване на Вашите по-нататъшни действия!
 гр. Кърджали Управител на СС „Стадионска 4"
 30.07.2015 год. /инж. Пейчо Пашов/

в. ПЕТЕЛ 
Гласувай:
3
0Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: varg1
Категория: Лични дневници
Прочетен: 14752593
Постинги: 16973
Коментари: 9212
Гласове: 68140
Архив
Календар
«  Септември, 2020  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930