Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.09.2019 10:49 - Ново архитектурно-художество решение за изграждане центъра на Шумен
Автор: varg1 Категория: История   
Прочетен: 143 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 30.09.2019 10:49


image


 От списание ""Промишлена естетика и декоративно изкуство"" 1.1988
(Интервю с главния проектант архитект Иван Сиврев)
При решаването на такава важна задача,като преустройството на един голям град безспорно трябва да се търси връзка между архитектурно-художествените стойности на разработката и нейната социална значимост.Сградите в центъра само административни ли са,или са се включват във всекидневния живот на хората,ще привличат ли човека в центъра,или ще го отблъскват,ще подпомагат ли социалните контакти?
-Центърът на Шумен се изгражда по проекти,които са плод на многогодишни цялостни и комплексни разработки,започнали още през 1969 г.,т.е. преди 18 години.Този продължителен период на творчески търсения и съзряване е подчинен на една основна цел:създаването на един характерен ""шуменски облик"" на централното градско ядро,което да съответствува преди всичко на социалните потребности на населението,т.е. архитектурно-художествените стойности да бъдат адекватни на социалната значимост.Ето защо централният градски площад е решен като цялостен,жив организъм,отделните елементи на който са взаимнозависими и вазимнообвързани,както-образно казано-органите на всяко живо същество.Авторският колектив се надява,че центърът на Шумен ще се реализира като синтез между естетико-художествени,социални,инженерно-технически,екологически и други изисквания,които поставят в съвременното развитие на България богатото му историческо минало и значимост.Сградите и съоръженията,които формират центъра на Шумен,са предназначени предимно за осъществяване на активни социални контакти:модна къща на Асоциация ""Индустрия за човека"",фестивален музикален център ""Панчо Владигеров"",съществуващият хотел ""Мадара"",Дом за ритуали и услуги,първо подземно ниво.В модната къща на Асоциация ""Индустрия за човека"" ще предлагат свои стоки и изделия всичките 21 стопански обединения и комбинати на асоциацията.Само този факт е достатъчен,за да се почувствува какъв интерес и какъв притегателен център ще бъде този обект във всекидневния живот на шуменското гражданство.освен това благодарение на теренните особености се предлага създаването на покрита улица-безистен,която да свързва старата ""Занаятчийска"" с новата улица на услугите ""Цар Освободител"" и с първото подземно ниво на площада.В комплекса на търговската къща се предвиждат фирмени щандове на редица стопански обединения,като СО ""Фармахим"",СО ""Булгартабак"" и други.В подчертано функционално и визуално единство с пространството на първото подземно площадно ниво е разположена голямата ревю кафе сладкарница.Освен нея са предвидени още три кафе-еспресо,едното от които в непосредствена близост до възрожденския комплекс,а другото при улица ""Занаятчийска"".Предвиждат се голям деликатесен магазин и луксозен ресторант за 250 посетители с нощен бар.Фестивалният музикален център ""Панчо Владигеров"" ще бъде с няколко концертни зали,клубна част,репетиционии зали,клуб на музикалните дейци,магазин за грамофонни плочи,касети,видеокасети,музикална литература,музикални инструменти и други.Съществуващият хотел ""Мадара"" с кафе-бар,сладкарница,ресторант и нощен бар ще бъде обогатен със заведение ""Бърза закуска"".Домът за ритуали и услуги се състои от:ритуален дом с три ритуални зали и клуб на младото семейство;дом на съвета,в който ще се извършват многобройни административни,технически и правни услуги;зала за сесии,конференции и събрания с 400 места;клуб-ресторант на административния работник и други.На първото подземно площадно ниво,където с раположени спирките на масовият градски транспорт,са предвидени магазини за цветя и сувенири,бижутерия,кинкалерия и парфюмерия,РЕП и тото-пунктове,представителство на СО ""Балкан"",СО ""БДЖ"",СО ""Автотранспорт"" и други.
Как сте решили безконфликтното компониране на средата в центъра,като се има предвид сложното съжителствуване на съвременни сгради,визуално контактуващи със сгради от периода след Освобождението и с по-дребната застройка на някои околни улици,както и сгради от периода на Възраждането?По какъв начин е търсено мащабирането на сградите спрямо околната среда ?
-Стремежът ни е бил,като се опираме на историческия опит да създадем отговарящ на ""шуменския дух"" характерен архитектурно-художествен образ на градския център.Нашата творческа ""философия"" е много проста:градовете идват от миналото и отиват в бъдещето като на всеки етап от своето развитие отразяват най-характерните на социално-икономическото,културното,материално-техническото и естетико-художественото развитие на обществото.В съответствие с тази постановка ние считаме,че от първостепенно значение е да се намери ""дозировката"" на съхраняването или пък премахването на изграденото преди нас.Сложното съжителствуване на сгради построени през различни исторически периоди е ""мъка""-когато не се овладее,и ""благодат""-когато се използува са създаване на оригинални и извън шаблона обемно-пространствени композиции.В конкретния случай пространството на централния площад се формира от четириетажни сгради с пластични фасади,които навлизат към прилежащите квартали и улици с прогресивно намаляваща височина.По този начин цялостният обем на площада израства естествено и органически от прилежащата към него градска тъкан.Единствено сме си разрешили от композиционна гледна точка-да ситуираме 16 етажна ""кула"" в западната част на сега съществуващата поща,която маркира пресичането на двете главни композиционни оси на града-изток-запад и север-юг,и омаловажава въздействието на хотел ""Мадара"",като главен акцент на централния градски площад.За да се получи единство и търпимост между новите и старите обеми,се предлага ""вмъкване"" на по-дребен съвременен детайл и прилагане на подходящи облицовъчни и други материали.
В процеса на работа сте се сблъскали и с изключително сложен терен (като релеф,наклони и геология).Как се справихте с тези затруднения?
-Наклонът на терена се оказа добър ""помощник"" на нашият колектив.Той ни позволи да изградим пространствено и пластично цялостната композиция на площада.Безспорно това струваше много нервно и творческо напрежение,""безброй"" вариантни проучвания,редица проверки на място и други.В крайна сметка считам,че успяхме да накараме сградите ""да плъзнат"" по терена и ""да се вкопчат"" в него,за да се създаде единен и неделим от терена архитектурно-градоустройствен образ.Що се касае до геологията,трябва да признаем,че тя ""осакати"" до известна степен функционалното решение на някои от сградите,но в замяна на това ни предостави твърда скала за фундиране.ще се срещнат някои затруднения с хидроизолацията,но в сравнение с останалите проблеми това е ""бял кахър"".
В Шумен съществуват условия на сложна реконструкция предвид съхраняването на стари сгради със свойтипичен архитектурен облик.Как подходихте в този случай?
-По този въпрос се вдигна доста шум.Затова ще се спра по-подробно на възприетата урбанистична концепция.Исторически в Шумен да се формирали обособени пространства за общуване,делови и други контакти,и то главно около читалището,училищата,гарата,джамиите.Бурното развитие на града и свързаните с него качествено нови изисквания превърнаха тези пространства в комуникационни кръстовища.Макар и не без ""стресови моменти"" единствената спокойна зона на града остана бул.""Славянски"".Но независимо от това възможностите за създаване на съвременен ""форум"" на стохилядния град упорито и последователно се унищожаваха една след друга.Остана последната възможност-около хотел ""Мадара"",която съвпадаше с пресичането на двете главни композиционни оси на развитие на градската структура.Трябва веднага да се добави,че тук терените са изключително ценни и следва да се използуват единствено за изграждане на обществени сгради и комплекси от общоградско и надградско значение.Ето защо ние извършихме разработката на централния градски площад на Шумен при оптимално отчитане на и максимални усилия за запазване на съществуващите сгради и при отчитане на техния статут,определен с декларирането им от страна на Националния институт за паметниците на културата.Онези сгради,които не позволяват да се изгради центърът и свързаните с него крупни мероприятия на съвременно равнище,предлагаме да се заснемат и преместят на мястото на съборени сгради в непосредствена близост по улица ""Казанджийска"".Благодарение на този подход броят на сградите,които ще се съборят,е сведен до минимум.
Какво се стремите да постигнете с изграждането на подземни нива ?
-Изграждането на подземни нива не е авторова прищявка,а социална необходимост.Още повече че те са свързани с големия наклон на терена.Подземните нива отговарят на следните потребности:
-да се осигури напречна комуникационна връзка между двете надлъжни тангенти на градското ядро северната ""бул.""Симеон Велики"" и южната бул.""Георги Димитров"",и да се приближат спирките на масоявият градски транспорт непосредствено до площада.без да се създават конфликти между пешеходците и моторните превозни средства (сегашните две напречни връзки отстояват една от друга на около два километра).Тези две изисквания имат няколко страни:социална защото решително подобряват ползуването на обществения транспорт;икономическа,защото намаляват с около два километра прехода на всяко превозно средство;екологическа,защото рязко се снижават шумът и количеството неизгорели газове;
-да се използува естествено образуваната ""тераса"" на първото площадно подземно ниво,на която се разполагат спирките на масовия градски транспорт и която е ""отворена"" визуално и фунционално към крайречния булевард,хълма на възрожденците,възрожденския комплекс и площада пред читалище ""Добри Войников"" за развитие на търговски и други обекти за активни социални контакти.За яснота трябва да се отбележи,че тази ""тераса"" не е ""дупка"",както писа в един от бровете си в.""Стършел"",а хоризонтално и вертикално отворено пространство,наситено с търговски обекти,заведения за отдих и развлечения и сдържана доза елементи на художествения синтез;
-да се осигури паркиране на лични и обществени моторни превозни средства,като се изгради подземен паркинг за около 200 коли под площада и 200-250 коли около булевард ""Георги Димитров"".Паркингът под площада съвпада с неговото второ подземно ниво,което е също ""тераса"" визуално отворена към крайречния булевард;
-да се създаде единно складово стопанство,което да обслужва всички прилежащи към площада сгради.За тази цел се използува треото подземно ниво директно контактуващо с ул.""Цар Освободител"".
В резултат на тези изисквания разработката за площада и сградите около него създава действително необходимите условия и предлага изграждане на единен архитектурен организъм,в който всички нива и сгради са функционално и пространствено обвързани и който фактически е първата по обхват комплексна разработка у нас в която в зависимост от възможностите в максимална степен се прилагат най-съвременните принципи на подземния урбанизъм.
В единство ли са градоустройствената и архитектурно-художествената концепция?
-Да.Считам че е постигнато единство между концепции.не е постигната обаче равностойност на конкретните разработки:докато градоустройствените разработки се извършваха в продължение на 18 години и получиха естественото си развитие и обогатяване,проектите за сградите,които са изключително сложни предвид трудностите за които вече говорихме,трябва да се изготвят едва ли не за няколко месеца.Това обаче има и своите добри страни,защото създава у колектива нещо като ""творческа стръв"",в резултат на което се получава естествено обединяване на усилията и ускоряване решаването на въпросите.
Какви екологични предимства има според вас разработката?
-Увеличаване на зелените площи за обществени нужди,оросяване на въздуха,създаване на условия за провеждане на зелен клин от хълма на възрожденците до Илчов баир и други.
Как се осъществява връзката с големия зелен булевард ""Славянски"" ?Как се справяте на практика с този въпрос,решението ви подобрява или нарушава екологията с сравнение досегашното състояние?
-Както вече споделих,разработката предлага чувствително увеличаване на зелените площи за обществено ползване (при строителните работи се засегннаха няколко малки дръвчета,които ще бъдат възстановени).Ердоразмерна растителност се предвижда на зжната тераса на площада,около вътрешния ъгъл на съществуващата площ,при подхода към хълма на възрожденците,на площада пред читалище ""Добри Войников"",където зеленината се увеличава повече от три пъти.Средноразмерна растителност се предлага,около декоративно-монументалната стена,върху сегашния паркинг,западно от картинната галерия,цялото пространство южно от Дома за ритуали и услуги.Дребноразмерна растителност,разположена в свободни форми или кашпи,се поставя на много места по площадното пространство,над и около входовете на подлезите,около сградите,при подходите от улица цар ""Освободител"" и т.н.По този начин заедно с отстраняването на моторните превозни средства се подобрява и екологията в центъра на Шумен в сравнение с досегашното състояние.Ние обаче разичтаме на още два фактора:
-водните площи,които ще падат отгоре надолу и ще създават необходимото оросяване и обогатяване на въздуха през характерните за Шумен горещи летни месеци;
-първото подземно площадно ниво,което благодарение на функционалната си връзка с прилежащите към него сгради и с градския транспорт ще е търсено от населението както през летните горещи дни така и през време на есенните и пролетните дъждовни дни,а да не говорим за заледяванията през зимата.
Имаше ли противоречия по време на разработването и утвърждаването на проекта?Предложен ли е той за обсъждане през шуменската общественост?
-Появиха се разбира се.И то напълно естествено и закономерно.Факторът на противоречията и при разработването и при ътвърждаването на проекта беше един и същ:невъзможността от пръв поглед да се обхване единството и същевременно многостранността на разработките,които както няколко пъти нарочно подчертах,да осигуряват функционирането на всички сгради и съоръжения,на всички пространства и подходи като единен организъм.Какво по-голямо доказателство за трудностите и противоречията,които съществуват,може да се намери от факта,че първоначалният конструктор на високото тяло на площада-уважаван инженер от ""Софпроект"" се уплаши и избяга.Добре е,че има и по-смели хора,защото нестандартните решения искат и нестандартно мислене.
Как виждате следващия етап на работа,на който ще се спрем по-обстойно в бъдеще,когато коментираме реализирани на практика идеите на новото архитектурно-художество и градоустройствено преустройство на центъра на Шумен ?
-Следващият етап на работа е свързан с едновременното проектиране и строителство.Няма да е леко,защото сами виждаме,че в някои пунктове разработката се нуждае от усъвършенстване,а строителите няма да ни чакат да мъдруваме много.Но независимо от това центърът трябва да се изгради и ще се изгради в предвидените срокове и,надяваме се с необходимото качество-и като проект и като реализация. Разговора води Лидия СарджеваГласувай:
2
0Следващ постинг
Предишен постинг

Спечели и ти от своя блог!
Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: varg1
Категория: Лични дневници
Прочетен: 14491895
Постинги: 16913
Коментари: 9173
Гласове: 68072
Архив
Календар
«  Юли, 2020  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031